foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

2021 metų finansinės ataskaitos

 

2021 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio ataskaitos 

2020 metų finansinės ataskaitos

 

 

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 

2020 m. I ketvirčio  veiklos rezultatų ataskaita 

2020 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas prie ataskaitos 

Pažyma dėl finansavimo sumų

Pažyma dėl finansavimo sumų (142 lėšos)

Mokėtinos sumos 

 

2019 metų finansinės ataskaitos

 

 

2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 

2019 m. I ketvirčio veiklos rezutatų ataskaita

2019 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas prie ataskaitos

2019 m. I ketvirčio finansavimo sumų pažyma

***************************************

2019 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita

2019 m. I pusmečio veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I pusmečio finansavimo sumos

2019 m. I pusmečio aiškinamasis raštas 

2018 metų finansinės ataskaitos

 

2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pažyma

*****************************************

2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas prie ataskaitos 

2018 m. II ketvirčio finansavimo sumos

*****************************************

2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.

2018 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas prie ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansavimo sumos

*****************************************

2018 12 31  gautinų ir mokėtinų sumų ataskaita.

2018 12 31 aiškinamasis raštas prie ataskaitos

2018 12 31 ataskaita 

 

2018 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita METINĖ

2018 m. Pinigų srautų ataskaita METINĖ

2018 m. Aiškinamasis raštas prie ataskaitos 

2018 m. Finansinės būklės ataskaita 

2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio ataskaita

****************

2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (1)

2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2)

2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketvirčio ataskaitos aiškinamasis raštas 

2017 m. II ketvirčio aiškinamojo rašto paskutinis lapas

****************

2017 m. III ketvirčio ataskaitos aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (1)

2017 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2)

*****************

2017 m. metinė finansinė ataskaita

2017 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2016 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2016 12 31 duomenimis

Aiškinamasis raštas, 2016 12 31 duomenimis

 

2015 metų finansinės ataskaitos

Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2015 metai

Finansinės būklės ataskaita, 1 dalis, 2015 12 31 duomenimis

Finansinės būklės ataskaitos tęsinys, 2015 12 31 duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita, 2015 metai

Pinigų srautų ataskaita, 2015 metai

Pinigų srautų ataskaitos tęsinys, 2015 metai

 

2014 metų finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita, 2014 12 31 duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2014 12 31 duomenimis

Pinigų srautų ataskaita, 1 dalis, 2014 12 31 duomenimis

Pinigų srautų ataskaita, tęsinys, 2014 12 31 duomenimis

Finansinės būklės ataskaita, 1 dalis, 2014 12 31  duomenimis

Finansinės būklės ataskaitos tęsinys, 2014 12 31 duomenimis

 

 

 

2013 metų finansinės ataskaitos

 

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. pinigų srautų ataskaita

2013 m. finansinės būklės ataskaita

2012 metų finansinės ataskaitos

2012 m. veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita (2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

2012 m. finansinės būklės ataskaita

2012 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2011 metų finansinės ataskaitos

METINIŲ 2011M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. veiklos rezultatų ataskaita

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

    
    

 


Copyright © 2022 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.