Loading color scheme

Jei jums reikia pagalbos, pateikiame dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą. Spustelėkite žemiau esantį klausimą, kad pamatytumėte atsakymą.

Projekte gali dalyvauti visi Kėdainių r. savivaldybės gyventojai nuo 5 metų.

Projekte gali dalyvauti vaikai nuo 5 metų. Tėvai/globėjai turi užpildyti dalyvio anketą už vaiką, taip pat  vienam iš tėvų/globėjų susipažinti įteikiamas pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 • * Individualios konsultacijos - skiriama 15 konsultacijų asmeniui, konsultacijos trukmė asmeniui 1 val.
 • * Grupinės konsultacijos – skiriami 7 užsiėmimai po 2 val. vieną kartą savaitėje.
 • * Savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje - skiriami 7 užsiėmimai po 2 val. vieną kartą savaitėje.
 • * Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams - skiriami 7 užsiėmimai po 2 val. vieną kartą  savaitėje.
 • * Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – skiriami 6 užsiėmimai po 2 val. vieną kartą savaitėje.
 • * Šeimos mediacija – skiriami 3 užsiėmimai po 2 val. 
 • * Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – skiriamos 2 konsultacijos po 2 val. 
 • * Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Ši paslauga skiriama jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.
 • * Vaikų priežiūros paslauga - teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams)

Atvejo vadybos procesas užbaigiamas, kai pagalbos plano peržiūros metu atvejo vadybininkas ir kiti pagalbos plano peržiūros dalyviai, atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato, kad:

 1. šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, tinkamai savarankiškai tenkinti vaiko poreikius;
 2. pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti elgesio su vaiku, šeima nebendradarbiauja su atvejo vadybininku, nevykdo pagalbos plane numatytų įsipareigojimų, nededa pastangų, nekeičia savo elgesio, neužtikrina vaiko teisių arba jas pažeidžia ir dėl to išlieka arba kyla realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ir (ar)gyvybei arba pavojus, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai(išskyrus atvejus, kai tėvams yra laikinai apribojama tėvų valdžia, vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) ir darbas su šeima turi būti tęsiamas).
 3. vaiko tėvams ar turimam vieninteliam iš tėvų neterminuotai apribojama tėvų valdžia arba kai kiti vaiko atstovai pagal įstatymą atleidžiami arba nušalinami nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 4. šeima išsikėlė (nebegyvena) iš savivaldybės, kurioje pradėtas atvejo vadybos procesas;
 5. šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, vaikas (-ai) emancipuotas (-i) ar vaiko tėvai, ar turimas vienintelis iš tėvų, ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą mirė.

Išnykus visoms anksčiau minėtoms priežastims yra nutraukiamas atvejo vadybos procesas.

Taip, galima gauti nemokamas kompleksines paslaugas. Dėl nemokamų kompleksinių paslaugų gavimo kreiptis adresu, Bendruomeniniai šeimos namai, Vydūno g. 6, Kėdainiai, el. p. bsnkedainiai@gmail.com, tel. nr. 8 605 603 49

Iki pirmo atvejo nagrinėjimo posėdžio atvejo vadybininkas kartu su socialiniu darbuotoju darbui su šeima, surenka visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ar kitus svarbius vaikui asmenis, pareikalaudamas jos iš švietimo, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, teisėsaugos institucijų, vietos bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų, esant tarnybiniam būtinumui – iš sveikatos priežiūros įstaigų.

Pagalbos šeimai planas sudaromas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Gavus vaiko (ų) situacijos vertinimą (us) ir/ar pasikeitus situacijai šeimoje, yra organizuojama pagalbos plano peržiūra.

Vydūno g. 6, Kėdainiai
LT-57177

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.