Loading color scheme

Įstaigos administracijos darbo laikas:
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45 val


Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
El.paštas: saulute@kedainiai.lt
Tel.nr.: 8 347 5 5531


Direktorė
Sandra Sagatienė
El.paštas: saulute.kedainiai@gmail.com
Mob.tel.: 8 603 20565
Direktoriaus pareigybės aprašymas: informacija ruošiama


Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (vaikų globos sritis, Globos centro veikla)
Jurgita Svetikienė
El.paštas: jurgita.svetikiene@kedainiai
Mob.tel.: 8 678 81117
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (atvejo vadybos veikla, socialinis darbas su šeimomis) 
Kristina Grigaliūnienė
El.paštas: kristina.grigaliuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 662 00794
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausiasis socialinis darbuotojas  (vaikų socialinė globa institucijoje ir bendruomenėje, palydimoji globa)
Jaunius Sagatavičius
El.paštas: jaunius.sagatavicius@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 671 03848
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausioji socialinė darbuotoja (globos centro paslaugų koordinavimui)
Agnė Asipauskaitė
El.paštas: agne.asipauskaite@kedainiai
Mob.tel.: 8 678 81114
Vyriausiojo socialinio darbuotojo (globos centro paslaugų koordinavimui) pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausioji socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų šeimai teikimo koordinavimui)
Rūta Šūkienė
El.paštas: ruta.sukiene@kedainiai
Mob.tel.: 8 625 12811
Vyriausiojo socialinio darbuotojo (socialinių paslaugų šeimai teikimo koordinavimui) pareigybės aprašymas: spausti čia
Vyriausioji buhalterė 
Birutė Stakauskienė
El.paštas: saulbuh@gmail.com
Mob.tel.: 8 678 81115
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas: spausti čia

Ūkvedys
Albertas Mušenkovas
Mob.tel.: 8 603 20574
Ūkvedžio pareigybės aprašymas: spausti čia

Personalo specialistė
Arūnė Brazdžiuvienė
Mob.tel.: 8 602 69709
Personalo specialisto pareigybės aprašymas: spausti čia

Administratorė
Rita Dobrovolskienė
Tel. 8 347 55531
Administratoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia
Viešųjų pirkimų specialistas
Jolanta Maruozienė
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas: spausti čia
Buhalterė
Loreta Naruševičienė
Buhalterio pareigybės aprašymas: spausti čia

Atvejo vadybininkė 
Alina Šnirienė

El.paštas: alina.sniriene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 91389
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Vida Dorochinienė

El.paštas: vida.dorochiniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 627 18410
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Sonata Rindokienė

El.paštas: sonata.rindokiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 92171
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Rūta Šukienė

El.paštas: ruta.sukiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 625 12811
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Sonata Kriščiūnienė

El.paštas: sonata.krisciuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 91341
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Asta Junčienė

El.paštas: asta.junciene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 84192
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Jūratė Grigonienė

El.paštas: jurate.grigoniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 688 18297
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Renata Pranckevičienė

El.paštas: renata.pranckeviciene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 605 60391
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Aušra Žukauskienė

El.paštas: ausra.zukauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 679 19250
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


 Atvejo vadybininkė 
Gerda Galičinienė

El.paštas: gerda.galiciniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 689 04092
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


 

 

Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Evelina Zumaraitė

El.paštas: evelina.zumaraite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 688 15204
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Rosita Juozaitė

El.paštas: rosita.juozaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 91393
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Živilė Jeleniauskaitė

El.paštas: zivile.jeleniauskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 602 39481
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Ingrida Ridikienė

El.paštas: ingrida.ridikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 678 81116
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Loreta Šaduikė

El.paštas: loreta.saduike@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 679 18926
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Vida Česienė

El.paštas: vida.cesiene@kedainiai.lt
Mob.te.: 8 697 65990
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Aušra Januškonienė

El.paštas: ausra.januskoniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 683 78509
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Alma Girdzijauskienė

El.paštas: alma.girdzijauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 685 06556
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Renata Dzikienė

El.paštas: renata.dzikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 630 69048
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Rasa Kielienė

El.paštas: rasa.kieliene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 683 05766
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Daiva Stačkūnienė

El.paštas: daiva.stackuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 659 09844
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Irma Gustienė

El.paštas: irma.gustiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 647 039 86
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Alma Karavaičikienė

El.paštas: alma.karavaicikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 679 18954
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Dainė Valčiukienė

El.paštas: daine.valciukiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 607 31054
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Hana Ūsienė

El.paštas: hana.usiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 694 27335
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Kristina Kazakauskienė

El.paštas: kristina.kazakauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 679 189 52
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Virginija Cukanovienė

El.paštas: virginija.cukanoviene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 659 08387
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Ieva Brazauskaitė

El.paštas: ieva.brazauskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 82569
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


 


Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras 
Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
El.paštas: saulute@kedainiai.lt
Tel.nr.: 8 347 5 5531
Budintis Globos centro telefono numeris: 8 647 03989

Vyriausioji socialinė darbuotoja (globos centro paslaugų koordinavimui)
Agnė Asipauskaitė
El.paštas: agne.asipauskaite@kedainiai
Mob.tel.: 8 678 81114
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 
Žydrė Pavolienė
El.paštas: zydre.pavoliene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 602 02134
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Sandra Babenskienė
El.paštas: sandra.babenskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 671 85754
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Jurgita Svetikienė
El.paštas: jurgita.svetikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 678 81117
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Edita Dulkinienė
El.paštas: bsnkedainiai@glžmail.com
Mob.tel.: 8 605 60349 
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)  
Sandra Lapinskaitė
El.paštas: sandra.lapinskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 678 81112
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Aušra Bakaitė
El.paštas: ausra.bakaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 671 03843
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Indrė Razbadauskienė
El.paštas: indre.razbadauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 647 03987
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Sonata Rindokienė
El.paštas: sonata.rindokiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 606 92171
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Ineta Želvytė
El.paštas: ineta.zelvyte@kedainiai.lt
Mob.tel.: 860 257 302
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Agnė Asipauskaitė
El.paštas: agne.asipauskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 678 81114
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Ilona Biriukienė
El.paštas: ilona.biriukiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 674 68721
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Psichologė
Karolina Butautienė
El.paštas: psichologas.psc@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 602 02129
Psichologo pareigybės aprašymas: spausti čia


 


 


Vyriausiasis socialinis darbuotojas 
Jaunius Sagatavičius
El.paštas: jaunius.sagatavicius@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 671 03848
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia


Psichologė
Karolina Butautienė
El. paštas: psichologas.psc@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 602 02129
Psichologo  pareigybės aprašymas: Spausti čia


Bendruomeninių vaikų globos namų kontaktai: 


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Respublikos g. 46-75, Kėdainiai
El.paštas: zarosseimyna@gmail.com
Mob.tel.: 8 605 60384


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Respublikos g. 34-7, Kėdainiai

El.paštas: jurosseimyna@gmail.com
Mob.tel.: 8 608 41165


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Mindaugo g. 12-13, Kėdainiai
 
El.paštas: vaivorykstesseimyna@gmail.com
Mob.tel.: 8 605 60441


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Respublikos g. 46-63, Kėdainiai
El.paštas: seimynasaule@gmail.com
Mob.tel.: 8 605 60428


 

Laikino apgyvendinimo namų telefonas, veikiantis visą parą: Mob.tel.: 8 678 81116

Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis)
Ingrida Ridikienė
El.paštas: ingrida.ridikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: 8 671 03855


 

 

informacija ruošiama


Palydėjimo paslaugos koordinatorius 
Tomas Samuolis 
Mob. tel. 8 600 47335, 
Palydėjimo paslaugos koordinatoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Palydėjimo paslaugos koordinatorė 
Ineta Želvytė
Mob. tel. 860257302
Palydėjimo paslaugos koordinatoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Priklausomybių konsultantas 
Jaunius Sagatavičius
Mob. tel. 8 671 03848
Priklausomybių konsultanto pareigybės aprašymas: spausti čia

Priklausomybių konsultantas
Andrej Berseniov
Mob. tel.: 8 671 85749
Priklausomybių konsultanto pareigybės aprašymas: spausti čia

Vydūno g. 6, Kėdainiai
LT-57177

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.