Loading color scheme

Įstaigos administracijos darbo laikas:
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45 val


Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
El.paštas: saulute@kedainiai.lt
Tel.nr.: +370 347 5 5531


Direktorė
Sandra Sagatienė
El.paštas: saulute.kedainiai@gmail.com
Mob.tel.: +370 603 20565
Direktoriaus pareigybės aprašymas: informacija ruošiama


Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (vaikų globos sritis, Globos centro veikla)
Jurgita Svetikienė
El.paštas: jurgita.svetikiene@kedainiai
Mob.tel.: +370 678 81117
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (atvejo vadybos veikla, socialinis darbas su šeimomis) 
Kristina Grigaliūnienė
El.paštas: kristina.grigaliuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 662 00794
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausiasis socialinė darbuotoja  (vaikų socialinė globa institucijoje ir bendruomenėje, palydimoji globa)
Ligita Ročkienė
El.paštas: ligita.rockiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 671 03848
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausioji socialinė darbuotoja (globos centro paslaugų koordinavimui)
Agnė Asipauskaitė
El.paštas: agne.asipauskaite@kedainiai
Mob.tel.: +370 678 81114
Vyriausiojo socialinio darbuotojo (globos centro paslaugų koordinavimui) pareigybės aprašymas: spausti čia

Vyriausioji socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų šeimai teikimo koordinavimui)
Rūta Šūkienė
El.paštas: ruta.sukiene@kedainiai
Mob.tel.: +370 605 60384
Vyriausiojo socialinio darbuotojo (socialinių paslaugų šeimai teikimo koordinavimui) pareigybės aprašymas: spausti čia
Vyriausioji buhalterė 
Birutė Stakauskienė
El.paštas: saulbuh@gmail.com
Mob.tel.: +370 678 81115
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas: spausti čia

Ūkio administratorius
Albertas Mušenkovas
Mob.tel.: +370 603 20574
Ūkio administratoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Personalo specialistė
Arūnė Brazdžiuvienė
Mob.tel.: +370 602 69709
Personalo specialisto pareigybės aprašymas: spausti čia

Administratorė
Rita Dobrovolskienė
Tel. +370 347 55531
Administratoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia
Viešųjų pirkimų specialistas
Jolanta Maruozienė
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas: spausti čia
Buhalterė
Loreta Naruševičienė
Buhalterio pareigybės aprašymas: spausti čia

Atvejo vadybininkė 
Alina Šnirienė

El.paštas: alina.sniriene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 91389
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Vida Dorochinienė

El.paštas: vida.dorochiniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 627 18410
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Sonata Rindokienė

El.paštas: sonata.rindokiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 92171
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Ieva Brazauskaitė

El.paštas: ieva.brazauskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 625 12811
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Sonata Kriščiūnienė

El.paštas: sonata.krisciuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 91341
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Asta Junčienė

El.paštas: asta.junciene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 84192
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Jūratė Grigonienė

El.paštas: jurate.grigoniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 688 18297
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Renata Pranckevičienė

El.paštas: renata.pranckeviciene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 605 60391
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


Atvejo vadybininkė 
Aušra Žukauskienė

El.paštas: ausra.zukauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 679 19250
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


 Atvejo vadybininkė 
Gerda Galičinienė

El.paštas: gerda.galiciniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 689 04092
Atvejo vadybininko pareigybės aprašymas: spausti čia


 

 

Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Greta Minskienė

El.paštas: greta.minskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 679 18954
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Rosita Juozaitė

El.paštas: rosita.juozaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 91393
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Živilė Jeleniauskaitė

El.paštas: zivile.jeleniauskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 602 39481
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Loreta Šaduikė

El.paštas: loreta.saduike@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 679 18926
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Vida Česienė

El.paštas: vida.cesiene@kedainiai.lt
Mob.te.: +370 697 65990
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Aušra Januškonienė

El.paštas: ausra.januskoniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 683 78509
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Alma Girdzijauskienė

El.paštas: alma.girdzijauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 685 06556
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Renata Dzikienė

El.paštas: renata.dzikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 630 69048
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Rasa Kielienė

El.paštas: rasa.kieliene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 683 05766
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Daiva Stačkūnienė

El.paštas: daiva.stackuniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 659 09844
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Irma Gustienė

El.paštas: irma.gustiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 647 039 86
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Dainė Valčiukienė

El.paštas: daine.valciukiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 607 31054
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Hana Ūsienė

El.paštas: hana.usiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 694 27335
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Kristina Kazakauskienė

El.paštas: kristina.kazakauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 679 189 52
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Virginija Cukanovienė

El.paštas: virginija.cukanoviene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 659 08387
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Irmina Rimkienė

El.paštas: irmina.rimkiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 663 61583
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Renata Tamulytė-Griškėnienė

El.paštas: renata.tamulyte-griskeniene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 609 80143
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Kristina Falkauskienė

El.paštas: kristina.falkauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 91567
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Gabija Vogulytė

El.paštas: gabija.vogulyte@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 688 15204
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 
Kristina Medeckienė

El.paštas: kristina.medeckiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 607 33295
Socialinio darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigybės aprašymas: spausti čia


 


 


Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras 
Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
El.paštas: saulute@kedainiai.lt
Tel.nr.: +370 347 5 5531
Budintis Globos centro telefono numeris: 8 647 03989

Vyriausioji socialinė darbuotoja (globos centro paslaugų koordinavimui)/Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Agnė Asipauskaitė
El.paštas: agne.asipauskaite@kedainiai
Mob.tel.: +370 678 81114
Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašymas: spausti čia

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 
Žydrė Pavolienė
El.paštas: zydre.pavoliene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 602 02134
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Sandra Babenskienė
El.paštas: sandra.babenskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 671 85754
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
Jurgita Svetikienė
El.paštas: jurgita.svetikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 678 81117
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens pareigybių aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)  
Sandra Lapinskaitė
El.paštas: sandra.lapinskaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 678 81112
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Aušra Bakaitė
El.paštas: ausra.bakaite@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 671 03843
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Indrė Razbadauskienė
El.paštas: indre.razbadauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 647 03987
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Ineta Želvytė
El.paštas: ineta.zelvyte@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 602 57302
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Rosita Deikutė
El.paštas: rosita.deikute@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 606 82569
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Ilona Biriukienė
El.paštas: ilona.biriukiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 674 68721
Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas: spausti čia


Psichologė
Karolina Butautienė
El.paštas: psichologas.psc@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 602 02129
Psichologo pareigybės aprašymas: spausti čia


 


 


Vyriausiasia socialinė darbuotoja 
Ligita Ročkienė
El.paštas: ligita.rockiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 671 03848
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia


Psichologė
Karolina Butautienė
El. paštas: psichologas.psc@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 602 02129
Psichologo  pareigybės aprašymas: Spausti čia


Bendruomeninių vaikų globos namų kontaktai: 


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Respublikos g. 34-7, Kėdainiai

El.paštas: jurosseimyna@gmail.com
Mob.tel.: +370 608 41165
Socialiniai darbuotojai:
Audronė Dranginienė
Rosita Deikutė
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Mindaugo g. 12-13, Kėdainiai
 
El.paštas: vaivorykstesseimyna@gmail.com
Mob.tel.: +370 605 60441
Socialiniai darbuotojai:
Neringa Barauskienė
Rasa Bartkienė
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia


Bendruomeniniai vaikų globos namai
Respublikos g. 46-63, Kėdainiai
El.paštas: seimynasaule@gmail.com
Mob.tel.: +370 605 60428
Socialiniai darbuotojai:
Audronė Gudelevičienė
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas: Spausti čia


 

Laikino apgyvendinimo namų telefonas, veikiantis visą parą: Mob.tel.: +370 678 81116

Socialinė darbuotoja laikino apgyvendinimo namuose
Ingrida Ridikienė
El.paštas: ingrida.ridikiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 671 03855
Socialinio darbuotojo laikino apgyvendinimo namuose pareigybės aprašymas: Spausti čia


Socialinė darbuotoja laikino apgyvendinimo namuose
Neringa Rabikauskienė
El.paštas: neringa.rabikauskiene@kedainiai.lt
Mob.tel.: +370 661 41782
Socialinio darbuotojo laikino apgyvendinimo namuose pareigybės aprašymas: Spausti čia


 

 

Socialinė darbuotoja
Žydrė Pavolienė
Mob. tel. +370 602 02134
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas: spausti čia

Užimtumo specialistė
Edita Sokaitė
Mob. tel. +370 600 80261
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas: spausti čia
Individualios priežiūros darbuotojo vaikų dienos centre pareigybės aprašymas: spausti čiaPalydėjimo paslaugos koordinatorius 
Tomas Samuolis 
Mob. tel. +370 600 47335, 
Palydėjimo paslaugos koordinatoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Palydėjimo paslaugos koordinatorė 
Ineta Želvytė
Mob. tel. +370 602 57302
Palydėjimo paslaugos koordinatoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Palydėjimo paslaugos koordinatorius
Jaunius Sagatavičius
Mob. tel. +370 671 85612
Palydėjimo paslaugos koordinatoriaus pareigybės aprašymas: spausti čia

Priklausomybių konsultantas 
Jaunius Sagatavičius
Mob. tel. +370 671 85612
Priklausomybių konsultanto pareigybės aprašymas: spausti čia

Priklausomybių konsultantas
Andrej Berseniov
Mob. tel.: +370 671 85749
Priklausomybių konsultanto pareigybės aprašymas: spausti čia

Vydūno g. 6, Kėdainiai
LT-57177

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.