Loading color scheme

Vaikų socialinė globa

Peržiūros: 3353

  

Kėdainių pagalbos šeimai centre teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams nuo gimimo iki 18-os metų.

Socialinės globos tikslas – užtikrinti globojamam vaikui ar laikinai apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo, auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Trumpalaikė socialinė globa: visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Ilgalaikė socialinė globa: visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikams trukmė:

  • vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.;
  • be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, paslaugos trukmė iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Trumpalaikės globos paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas, maitinimas, ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Ilgalaikės globos paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

  • LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 įstatymas. Spausti čia
  • Vaiko teisių konvencija. Spausti čia
  • Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas 2021 m. sausio 13 d. Nr. A1-24. Spausti čia
  • Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 įstatymas. Spausti čia
  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493. Spausti čia
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“. Spausti čia
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Spausti čia

Socialinės globos paslaugų kaina  ir vaiko maitinimo kaina bendruomeniniuose vaikų globos namuose: Spausti čia
Socialinės globos paslaugų kaina bendruomeniniuose vaikų globos namuose: Spausti čia
Vaikų socialinės globos paslaugų sąrašas: Spausti čia
Globojamų vaikų maitinimo kaina: Spausti čia
Licencija socialinei globai teikti: Spausti čia

 

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.