foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

 

 

GLOBOS CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro veiklos tvarkos aprašas 

LR SADM Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas

Kėdainių r. savivaldybės Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašas

2021 m. spalio 29 d. Kėdainių r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-244 "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-256 "Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro (toliau-Globos centras) budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas 

Vaiko poreikių vertinimo, pervertinimo ir individualios pagalbos plano sudarymo tvarkos aprašas

Krizių valdymo Globos centre tvarkos aprašas 

Tėvų, artimųjų giminaičių, kitų asmenų, susijusių su vaiku emociniais ryšiais, susitikimų taisyklės 

Vaiko paruošimo išvykimui/atvykimui į/iš globėjo, budinčio globotojo, įtėvio šeimą planas 

Globos centro intensyvios pagalbos teikimo, esant kriziniams atvejams, tvarkos aprašas 

Globos centro Atokvėpio paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

Budinčio globotojo prižiūrimam vaikui skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas 

Reagavimo į globojamo (rūpinamo) vaiko teisių pažeidimų tvarka 

Globos centro Asmenų/šeimų supažindinimo su galimu globoti (rūpinti) vaiku tvarkos aprašas 

Globos centro Vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, globėjais (rūpintojais), įtėviais organizavimo tvarkos aprašas 

Klausimynas apie teikiamas paslaugas Globos centre 

Konfidencialumo deklaracija 

Pagalbos pinigų budinčiajam globotojui mokėjimo tvarka 

 

 

    
    

 


Copyright © 2022 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.