foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-4

***

Projekto  "Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra", Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001,  įgyvendinimas , pagal 2018 m. spalio 30 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį  Nr. PROJ-JVS-32 . 

 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.