foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Kėdainių pagalbos šeimai centras teikia  nestacionarias trumpalaikes ir ilgalaikes socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, nuo 0 iki 18 metų amžiaus.  

 

Socialinės globos paslaugų kaina 

Socialinės globos paslaugų sąrašas 

Globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo kaina

Licencija socialinei globai teikti

 

Atitikties socialinės globos normoms įvertinimas ( 2018-2019 m. )

 

Atitikties socialinės globos normoms įvertinimas ( 2019 -2020 m. ) 

 

Atitikties socialinės globos normoms įvertinimas (2020-2021 m.) 

Atitikties socialinės globos normoms įvertinimas (2021-2022 m. I ketvirtis) 

 

SOCIALINĖS  VAIKŲ GLOBOS SRITIES VIDAUS TVARKOS

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Kišenpinigių mokėjimo globojamiems (rūpinamiems) vaikams tvarka 

Maistpinigių laikinai globojamą (rūpinamą) vaiką paimantiems svečiuotis asmenims mokėjimo tvarkos aprašas 

Vaikų maitinimo organizavimo apsiperkant tvarkos aprašas 

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas 

Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui tvarkos aprašas 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo svečiuotis tvarkos aprašas 

Supažindinimo su institucija tvarka 

Vaiko „savo asmens“ (patikėtinio) numatymo ir paskyrimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro atitikties socilainės globos normoms vertinimo/įsivertinimo klausimynas

Maudymosi prie atvirų vandens telkinių elgesio tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Smurto, seksualinės prievartos ir finansinio piktnaudžiavimo prevencijos procedūrų tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Vaiko apsaugos politika

Kėdainių pagalbos šeimai centro Smurto, seksualinės prievartos ir finansinio piktnaudžiavimo prevencijos priemonių planas 

    
    

 


Copyright © 2022 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.