foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Dienos kasdien vis trumpėja...laikrodžio dūžiai kas kart primena, kad metai artėja į pabaigą...laikas sustoti...pabūti su pačiais brangiausiais....Centro bendruomenė šį vakarą susibūrė į kūrybines dirbtuves ir gamino Adventinius vainikus...
Ačiū floristei Indrei ir Živilei už patarimus, pamokymus 

Dalis šių vainikų iškeliaus dovanų mūsų pagalbininkams - įmonėms, ir organizacijoms, paremiančioms mūsų centrą !

 

Kėdainių rajono savivaldybėje bus plečiamas bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklas

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su keturiais partneriais – Kėdainių pagalbos šeimai centru, VšĮ „Laiptai į viltį“, Tiskūnų bei Ažytėnų bendruomenių centrais – pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti dvi veiklas. Pirmoji – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje, t. y. planuojama įsigyti tris keturių kambarių butus Kėdainių mieste bei po komplektą baldų ir įrangos kiekvienam iš jų. Vienas šių butų bus pritaikytas neįgaliesiems. Butai bus skirti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir kiekviename bute apsigyvens po 6 vaikų globos namuose šiuo metu augančius vaikus. Iš viso trijuose Projekto lėšomis įsigytuose butuose bus apgyvendinta 18 vaikų globos namų globotinių. Antrąja Projekto veikla numatoma plėsti vaikų dienos centrų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje. VšĮ „Laiptai į viltį“ vaikų dienos centras plės savo jau vykdomą veiklą, kad naujose erdvėse paslaugas galėtų pasiūlyti bent 10-čiai papildomų vaikų, o Tiskūnų ir Ažytėnų bendruomenių centrai kurs naujus vaikų dienos centrus, kuriuose planuoja užimti bent po 15 vaikų. Visuose trijuose vaikų dienos centruose bus atliekamas remontas, įsigyjama po komplektą baldų bei įrangos, kurie reikalingi veiklai vykdyti.

Projekto veiklomis siekiamas rezultatas – sukurti sąlygas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklus Kėdainių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad šis į jaunąją kartą orientuotas projektas bus sėkmingas ir turės ilgalaikės teigiamos įtakos mūsų kraštui.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos inicijuoto ir įgyvendinamo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ vertė yra daugiau nei 321,3 tūkst. Eur ES paramos lėšų, kurios skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo. Planuojama projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas finansuojamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungosfondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427 priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

(Kėdainių rajono savivaldybės informacija) 

 

2019 m. lapkričio 20 d. Kėdainių pagalbos šeimai centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema -  Darbuotojų ir klientų evakuacija iš pastato gaisro atveju.

10.00 val. buvo imituota ekstremali situacija ir pradėta vykdyti darbuotojų ir mokinių evakuacija.

Evakavimas vyko organizuotai ir sklandžiai pagal evakuacijos planą pro pagrindines ir atsargines išėjimo iš Kėdainių pagalbos šeimai centro duris. Darbuotojai ir klientai drausmingai, be panikos paliko patalpas ir susirinko numatytoje vietoje- įstaigos teritorijoje žaliojoje zonoje, Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvės kampe

Kai pratybų užduotys buvo baigtos, klientai ir darbuotojai grįžo į patalpas, o stebėtojai, direktorė ir ekstremaliųjų situacijų valdymo koordinavimo grupės nariai aptarė pratybų eigą ir dalyvavusiųjų jose veiksmus. Vykusios pratybos įvertintos gerai.

Vykdomas pratybas stebėjo UAB „Verslo aljansas“ specialistas.

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.