foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Šiandien keturi Centro jaunuoliai vyko į tradicines "Kalėdines Žaidynes-2019", šiais metais jos vyko Alytuje. Šaunuoliai mūsų vyrukai, grįžo su medaliais, garbinga prizinė 3-oji vieta ! 

Ačiū organizatoriams už kvietimą dalyvauti, ir matome, kad krepšinio treniruotės labai naudingos mūsų vyrukams. Pirmyn! 

 

Gruodžio 5 -osios dienos vakare į mūsų centrą pasakos skaityti kartu su žaviu šuneliu Spukle atvyko skaityti Ona Mikalauskienė, Kultūros centro vadovė. Kartu su ja vaikai kūrė ir vaidino Miško pasaką, mėgavosi bendravimo ir jaukumo dovana.
Šis vakaras - tai Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus akcijos " Užmik su pasaka" mintis. Jos tikslas – paskatinti skirti vaikams ne dovanų, o laiko: pabendrauti, kartu su svečiu paskaityti pasirinktą pasaką, padiskutuoti, ko ji moko. Pasakos klausėsi globojami, ir šeimose augantys vaikai, o Spuklę paglostyti buvo pati gražiausia prisilietimo dovana :) 

 

Dienos kasdien vis trumpėja...laikrodžio dūžiai kas kart primena, kad metai artėja į pabaigą...laikas sustoti...pabūti su pačiais brangiausiais....Centro bendruomenė šį vakarą susibūrė į kūrybines dirbtuves ir gamino Adventinius vainikus...
Ačiū floristei Indrei ir Živilei už patarimus, pamokymus 

Dalis šių vainikų iškeliaus dovanų mūsų pagalbininkams - įmonėms, ir organizacijoms, paremiančioms mūsų centrą !

 

Kėdainių rajono savivaldybėje bus plečiamas bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklas

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su keturiais partneriais – Kėdainių pagalbos šeimai centru, VšĮ „Laiptai į viltį“, Tiskūnų bei Ažytėnų bendruomenių centrais – pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti dvi veiklas. Pirmoji – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje, t. y. planuojama įsigyti tris keturių kambarių butus Kėdainių mieste bei po komplektą baldų ir įrangos kiekvienam iš jų. Vienas šių butų bus pritaikytas neįgaliesiems. Butai bus skirti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir kiekviename bute apsigyvens po 6 vaikų globos namuose šiuo metu augančius vaikus. Iš viso trijuose Projekto lėšomis įsigytuose butuose bus apgyvendinta 18 vaikų globos namų globotinių. Antrąja Projekto veikla numatoma plėsti vaikų dienos centrų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje. VšĮ „Laiptai į viltį“ vaikų dienos centras plės savo jau vykdomą veiklą, kad naujose erdvėse paslaugas galėtų pasiūlyti bent 10-čiai papildomų vaikų, o Tiskūnų ir Ažytėnų bendruomenių centrai kurs naujus vaikų dienos centrus, kuriuose planuoja užimti bent po 15 vaikų. Visuose trijuose vaikų dienos centruose bus atliekamas remontas, įsigyjama po komplektą baldų bei įrangos, kurie reikalingi veiklai vykdyti.

Projekto veiklomis siekiamas rezultatas – sukurti sąlygas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklus Kėdainių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad šis į jaunąją kartą orientuotas projektas bus sėkmingas ir turės ilgalaikės teigiamos įtakos mūsų kraštui.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos inicijuoto ir įgyvendinamo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ vertė yra daugiau nei 321,3 tūkst. Eur ES paramos lėšų, kurios skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo. Planuojama projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas finansuojamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungosfondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427 priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

(Kėdainių rajono savivaldybės informacija) 

 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.