foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Liepos 24 d. Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro specialistės

Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydyje "Mūsų bendruomenė" viešino Globos centro paslaugas ir kvietė tapti globėjais bei budinčiais globotojais.

 

 

 

 

2021 m. liepos 4-ąją, Globėjo dieną, Kėdainių Švento Juozapo parapijos bažnyčioje buvo aukotos gražios, kupinos gražių žodžių Šventos Mišios, skirtos globėjams, vaikams, Kėdainių pagalbos šeimai centro bendruomenei, pagerbiant globėjų ir įtėvių atliekamą misiją - aukotis, auginant žmogų...
Tai buvo paskutinis šią savaitę renginys minint Globėjo dieną. Stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos Jums, mūsų Globėjai!
 
 
 
 

Kėdainių rajono savivaldybės budintiesiems globotojams liepos 2-ąją dieną uždarame renginyje " Adomaitynės" poilsio ir pramogų parke buvo parodytas išskirtinis Globos centro ir valdžios atstovų dėmesys. Mūsų rajono globotojai buvo pagerbti LR Seimo nario Viktoro Fiodorovo padėkomis ir atminimo dovanomis, gražių žodžių negailėjo Kėdainių r. savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, apsilankymu pagerbė administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Grigas, šiltų ir jautrių žodžių negailėjo Globos centro direktorė Sandra Sagatienė, įteikdama kiekvienam globotojui gražias dovanas - lietsargius, darbuotojų rankomis užaugintas gėles, ir medaus puodynėlę. Na, o budintieji globotojai, įteikdami dovanas Globos centro darbuotojams dėkojo už bendrystę, pagalbą , ir žmogiškumą. Buvo padėkota ir Globos centro darbuotojams - direktorė džiaugėsi darbuotojais , ir jų kiekvieno indėliu į Globos centro veiklą. Popietės akimirkas įamžino Arvydas Kantautas, vaišes surengti padėjo Kėdainių rajono įmonės, o erdves susitikimui suteikė D. ir G. Gaubių šeima. Ačiū visiems!

 

 

 

 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.