foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

2015 m. rugsėjo 29 dieną mūsų nameliuose lankėsi Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė, kartu su Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūrate Blinstrubaite.
Buvo pristatyta įstaigos vykdoma veikla vaikų globos namuose, vaikų dienos centre ir laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams, aptartos ateities veiklos  perspektyvos, problemos ir jų sprendimo būdai.

 

 

 

Vaikų saugumo įgūdžių ugdymas ir jų palaikymas - viena prioritetinių veiklos mūsų namuose sričių. Šiam darbui pasitelkiame ir įvairių sričių specialistus, turinčius patirtį įvairiose sudėtingose situacijose, ir galinčius gyvenimiškais pavyzdžiais pamokyti mūsų vaikus. 

Rugsėjo 24 d. popietę pas mus svečiavosi Kėdainių PGT vyr. specialistė E.Dumčienė, kuri kartu su socialine pedagoge Indre vaikams demonstravo filmuką "Išsigelbėk per 30 sekundžių", ir taip aktyviai įtraukė ir vaikus, ir darbuotojus į gelbėjimosi gaisro metu procesą. O prieš savaitę vaikai lankėsi ir pačioje Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kurioje patys galėjo apžiūrėti gaisrinės automobilius, įrangą, pasikalbėti apie sunkų gaisrininko darbą.

Ateityje numatoma ir inensyvi veikla lytiškumo ugdmo tema: bendradarbiaujama su Kauno kolegija, Kėdainių visuomenės sveikatos biuru, ir kartu su kompetetingų specialistų pagalba  dirbsime prevencinį darbą, kadangi ši tea, kaip žinoma, opi visoje Lietuvoje.

Ačiū mūsų socialiniam partneriams padedant ugdyti mūsų vaikus

 

Mūsų globojami vaikai - mūsų visų ateitis. Stengiamės, kad jų gyvenimo kasdienybę kartas nuo karto praskaidrintų visų taip pamėgtos išvykos - vaikai juk visi labai jų laukia. Taigi, mokslo metų pradžios proga vaikų nepamiršome, ir padovanojome jiems pramogas Druskininkų vandens parke. O kad kelionė būtų ir su kultūriniu prieskoniu, pakeliui aplankėme Merkinės piramidę, o po maudynių tradicinį išvykų dešrelių kepimo ritualą įvykdėme prie Latežerio... Saulei leidžiantis, patogiu UAB "Dillbusas" autobusu išriedėjome namo.
Ir taip - iki kitų išvykų, kurios - ir puiki motyvacija mokytis, stengtis pagal išgales, ir užimtumas, ir prevencija, ir bendravimo mokykla...

 

Socialinėje akcijoje“ ŽvejOK 2015“ 2015 m. spalio 3 d.  dalyvaus ir Kėdainių vaikų globos namuose "Saulutė" gyvenantys vaikai. Ačiū organizatoriams už kvietimą :)

 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.