foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 


Asociacija „Žalioji mylia“, kartu su Kėdainių pagalbos šeimai centru baigė bendrą projektą, kuris vyko 2020 m. birželio – 2020 m. spalio mėn. Projektas - „sėkmės faktorius 2“yra vykdomas antrus metus iš eilės. Jo metu buvo siekiama sukurti pozityvaus laisvalaikio užimtumo sąlygas Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikams ir paaugliams, ugdant jų asmeninius ir socialinius gebėjimus bei įgūdžius. Projekte buvo organizuojama ne tik sportinė veikla, bet ir socialinė – buvo sukurta prasmingo užimtumo bei pozityvios socializacijos erdvė. Jaunuoliai varžėsi krepšinio aikštelėje, kurioje lavino individualius ir komandinius įgūdžius. Jaunimo užimtumo erdvėje buvo didinamas jaunuolių užimtumas, sričių plėtra, jauno žmogaus integravimas į bendras veiklasir informuotumas. Projekto metu jaunuoliai susitiko su Kėdainių„Nevėžio“ krepšininkais, kurie pasidalino sportininko patirtim. Jaunuoliai turėjo galimybę pažaisti su krepšininkais.
Projekte dalyvavo 15 jaunuolių iš pagalbos šeimai centro, kurie noriai lankė sportinius bei socialinius
užsiėmimus.

Projekto pavadinimas – „Sėkmės faktorius 2”
Projekto tikslas – organizuoti paauglių laisvalaikio užimtumą,pasitelkiant sportinę veiklą, kaip socialinės pagalbos priemonę,skatinant projekto dalyvių asmeninių ir socialinių įgūdžių ugydmą(si).
Projekto trukmė – 2020 m. birželio – 2020 m. spalio mėn.
Projekto partneris – Kėdainių pagalbos šeimai centras.

(Nuotrauka asociacijos "Žalioji mylia" ) 

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie skyrėte 1,2 procentų paramą Kėdainių pagalbos šeimai centrui - šiais metais gavome 1195,94 Eur .
Juos paskirstėme vaikų stovykloms, edukacijoms, transporto paslaugoms apmokėti, prekėms.
Išleisime tik kitais metais, dabar taupome
AČIŪ, kad mumis tikite !
 
 

Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikų dienos centras nuo 2020 m. lapkričio 18 d. teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Ši teisė suteikta vadovaujantis Kėdainių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-1431, "Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Kėdainių pagalbos šeimai centrui suteikimo". Teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą suteikta 3 metams.

 

Daugiau apie vaikų dienos centrų akreditaciją Lietuvoje kviečiame paskaityti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje 

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pokyciai-vaiku-dienos-centruose-kokybiskesnes-paslaugos-ir-tvaresnis-finansavimas?fbclid=IwAR2Y1wjUNYJfvUXqyoJf0CIO0jpsw1ErpzYr7QJ2U-cw9lmIZ73uVq0yG9c

 

 

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie skyrėte, ar prašėte draugų, artimųjų skirti 1,2 procentų paramą mūsų įstaigai - šiais metais gavome 1195.94 Eur
Juos paskirstėme taip: 1000 vaikų stovykloms, edukacijoms, transporto paslaugoms apmokėti, 195,94 prekėms. Išleisime tik kitais metais, bet džiaugiamės jau dabar. AČIŪ!
 
 
 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.