foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 
Gražiausias metų šventes 5 mūsų vaikai pasitiko antruosiuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose! Vaikai įsikūrė puikiame pavasarį savivaldybės nupirktame 4 kambarių bute, apstatytame naujais baldais. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas suteikė licenciją, o mes nelaukdami persikėlėme į naujus namučius, kad gražiausias metų šventes sutiktume namuose
 
Butas įrengtas projekto " Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje" lėšomis.
 
(Asociatyvi fotonuotrauka)
 


Asociacija „Žalioji mylia“, kartu su Kėdainių pagalbos šeimai centru baigė bendrą projektą, kuris vyko 2020 m. birželio – 2020 m. spalio mėn. Projektas - „sėkmės faktorius 2“yra vykdomas antrus metus iš eilės. Jo metu buvo siekiama sukurti pozityvaus laisvalaikio užimtumo sąlygas Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikams ir paaugliams, ugdant jų asmeninius ir socialinius gebėjimus bei įgūdžius. Projekte buvo organizuojama ne tik sportinė veikla, bet ir socialinė – buvo sukurta prasmingo užimtumo bei pozityvios socializacijos erdvė. Jaunuoliai varžėsi krepšinio aikštelėje, kurioje lavino individualius ir komandinius įgūdžius. Jaunimo užimtumo erdvėje buvo didinamas jaunuolių užimtumas, sričių plėtra, jauno žmogaus integravimas į bendras veiklasir informuotumas. Projekto metu jaunuoliai susitiko su Kėdainių„Nevėžio“ krepšininkais, kurie pasidalino sportininko patirtim. Jaunuoliai turėjo galimybę pažaisti su krepšininkais.
Projekte dalyvavo 15 jaunuolių iš pagalbos šeimai centro, kurie noriai lankė sportinius bei socialinius
užsiėmimus.

Projekto pavadinimas – „Sėkmės faktorius 2”
Projekto tikslas – organizuoti paauglių laisvalaikio užimtumą,pasitelkiant sportinę veiklą, kaip socialinės pagalbos priemonę,skatinant projekto dalyvių asmeninių ir socialinių įgūdžių ugydmą(si).
Projekto trukmė – 2020 m. birželio – 2020 m. spalio mėn.
Projekto partneris – Kėdainių pagalbos šeimai centras.

(Nuotrauka asociacijos "Žalioji mylia" ) 

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie skyrėte 1,2 procentų paramą Kėdainių pagalbos šeimai centrui - šiais metais gavome 1195,94 Eur .
Juos paskirstėme vaikų stovykloms, edukacijoms, transporto paslaugoms apmokėti, prekėms.
Išleisime tik kitais metais, dabar taupome
AČIŪ, kad mumis tikite !
 
 

    
    

 


Copyright © 2021 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.