foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
(8 347) 5 55 31

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma

Asmens duomenų pažeidimo žurnalo forma

 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 4 priedas 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 5 priedas 

 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas

 

Privatumo politika 

Pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarkos aprašas 

Pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarkos 1 priedas 

Pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarkos 2 priedas 

Pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarkos 3 priedas 

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro pranešimas apie Duomenų apsaugos pareigūno skyrimą 

Įsakymas dėl Duomenų apsaugos pareigūno skyrimo

 

Kėdanių pagalbos šeimai centro Duomenų valdytojo veiklos įrašas 

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO ATASKAITOS 

 

2019 m. Duomenų apsaugos pareigūno veiklos ataskaita

2020 m. Duomenų apsaugos pareigūno ataskaita 

2021 m. Duomenų apsaugos pareigūno ataskaita.

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAI

 

2019 m. Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas

2020 m. papildytas Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas 

    
    

 


Copyright © 2022 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.