Loading color scheme

Metinės užduotys

Peržiūros: 563

Direktorės Sandros Sagatienės 2022 metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai
2.1. Tobulinti biudžetinės įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. Įvertinti įstaigos personalo sudėtį, tenkantį darbo krūvį ir atitiktį globos normų reikalavimams. Atlikta personalo sudėtis ir atitiktis globos normoms iki 2022-06-30.
Užtikrinti interneto svetainėje teikiamos informacijos teisingumą ir periodinį pateikimą.
2.2. Tobulinti įstaigos biudžeto valdymą Atlikti 2021 m. įstaigos biudžeto pajamų ir išlaidų analizę, siekiant nustatyti galimų neefektyvaus biudžeto panaudojimo rizikas 2022 m. Atlikta analizė ir pateikta skyriaus vedėjai iki 2022-07-01.
2.3. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius bei tobulinti savo profesinę kompetenciją Skatinti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją, įvertinti jų naudingumą.
organizuoti darbuotojų pasitarimus grįžus po kvalifikacijos tobulinimo taip vykdant informacijos sklaidą. Įvertinti kvalifikacijos poreikį ir naudą tiesioginiame darbe, dalyvauti kvalifikacijos kėlime.
Ne mažiau kaip 80 proc. darbuotojų inicijuoti kvalifikacijos kėlimą,
Darbuotojų ir savo kvalifikacijos kėlimo ir aptarimo grafikai pateikiami kuruojančio skyriaus vadovui iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.
Atliktas kvalifikacijos kėlimo naudos darbuotojų darbui bei įstaigos veiklai vertinimas
2.4. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas Įvertinti viešųjų pirkimų efektyvumą Atliktas įvertinimas iki 2022 m. lapkričio 1 d.
2.5. Įstaigos įsitraukimas į bendruomenę Įstaigos prisistatymas bendruomenei, bendrų veiklų organizavimas Veiklų ir renginių skaičius iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.